Ringkasan IPA Kelas 6 Bab 5 Isolator dan Konduktor Panas


Isolator dan Konduktor Panas

Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik.
Contoh benda yang terbuat dari logam.

Benda-benda yang termasuk konduktor misalnya: aluminium, besi, dan baja.

Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan
baik. Contoh benda yang terbuat dari kayu, plastik, dan karet.
Benda-benda yang termasuk isolator misalnya: kertas, plastik, karet,
lilin, dan kayu.Soal:
1.  Apa yang dimasud dengan isolator?
2. Apa yang dimaksud dengan konduktor?
3. Alat listrik yang berfungsi untuk merapikan pakaian adalah ....
4. Karet pada pegangan panci, yaitu ....
5. Sebutkan bagian-bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan isolator pada alat setrika...

 >> Klik disini untuk membaca ringkasan/soal berikutnya.